Hvordan investeres dine pensionsmidler?

Mange danskere interesserer sig ikke for, hvordan deres pensionsmidler investeres. Det er overladt helt og holdent til pensionsselskaberne. Men bør vi ikke hver især være mere interesseret i den bagvedliggende investering, som skal skabe værdi for vores kommende pension? Og findes der et godt alternativ til pensionsselskabernes investeringstilbud?

Indbetaling til pensionsordning er den mest gængse måde at spare op på i Danmark. Vores pensionsmidler investeres i diverse værdipapirer som danske og udenlandske aktier, obligationer og investeringsforeninger m.m. – med andre ord aktiver, som det ofte kræver en stor viden og indsigt at følge.

Højere beskatning af pensionsmidler samt modregningsordninger er et kendt træk fra politikerne, når staten mangler penge. Det betyder, at der kan være stor værdi i at tænke opsparing på en helt ny måde. En måde der giver større fleksibilitet i valg af investeringstyper og gør danskerne mindre sårbare over for politikernes lovændringer.

Et godt alternativ til pensionsopsparingen

Med de seneste ændringer af fradragsværdierne er det stort set kun interessant at indbetale til ratepension – altså op til 50.000 kr. Ønsker man at indbetale mere til pension end de 50.000 kr., kan dette med fordel gøres uden for pensionssystemet.

ValueBuilding er, som ordet antyder, en måde at opbygge en ekstra værdi, som kan forsøde den kommende pensionstilværelse. Investeringerne bag konceptet bygger på nogle af de bedst beliggende ejendomme i Tyskland som eksempelvis Hotel Adlon i Berlin eller Hovedbanegården i Hamborg. Det vil sige aktiver, man som investor kan følge på helt tæt hold.

Ved at investere i et ValueBuilding-aktieselskab, køber man en ganske almindelig dansk aktie, hvor de underliggende aktiver er helt unikke tyske ejendomme. Projekterne, som ValueBuilding-aktieselskabet investerer i, handles via Børsen i Hamborg. Kurserne er så attraktive, at der investeres til langt under ejendommenes markedsværdier. Ved en investering i et ValueBuilding-aktieselskab kan en investor forvente et højt afkast, typisk mellem 11 og 13% før skat. Den dag ejendommene/ aktierne sælges, vil man dermed have mulighed for at nyde sin forestående pension.

Det nye investeringskoncept er kommet på markedet i en tid, hvor folks pensionsmuligheder er blevet hårdt ramt via lovændringer senest efterlønsreformen. Har man et pensionsdepot, vil der ske en modregning i efterlønnen og for rigtig mange giver det ikke længere mening at være med i en efterlønsordning. Her vil en investering i ValueBuilding-fonde være et særdeles attraktivt alternativ.