Stabilt cash flow

En investering i ValueBuilding-fonde har alene via udlodninger et stabilt og stærkt cash flow, som sikrer et årligt nettoafkast på 5% til 9%. Dette skyldes blandt andet den store egenkapitalandel, der er i ValueBuilding-fonde, og at der investeres i etablerede projekter, som siden projektstart har afdraget på gælden. Når fondene erhverves til en kurs/indre værdi mellem 0,5 og 0,8, får man som investor et højt direkte afkast.