hvad er ValueBuilding

  • ValueBuilding er investering i velplacerede tyske ejendomme via tyske ejendomsfonde, som handles til priser, hvor ejendommene reelt indkøbes langt under markedsværdien. Udover et stabilt afkast fra udlodninger og afdrag på gæld, kan du som aktionær se frem til store fortjenester, når ejendommene sælges.
  • Der er tale om unikke, tyske ejendomme med stærke lejere.Ejendommene købes på det tyske marked for ValueBuildingfonde i allerede etablerede fonde – her er sikkerheden høj og gennemsigtigheden stor.
  • I modsætning til traditionelle anpartsprojekter er ValueBuilding ikke skattedrevet og der er begrænset hæftelse.
  • Der handles dagligt anparter i ValueBuilding-fonde via Børsen i Hamborg, hvilket betyder, at de tyske ValueBuilding-fonde er meget likvide. Dette er en meget stor fordel, når der tales om ejendomsinvestering.
  • Vi tilbyder investering i ValueBuilding på to måder – gennem aktier i et ValueBuilding-selskab, der investerer i tyske ejendomsprojekter, eller som individuel investering direkte i udvalgte ValueBuilding-projekter.
  • Ved at investere i et ValueBuilding-selskab har man mulighed for at investere sine pensionsmidler, frie midler samt selskabsmidler . Større, individuelle investeringer kan ske via egne selskaber med vores ekspertise.
  • Med mere end 8 års erfaring på markedet for handel og vurdering af tyske ValueBuilding-anparter har vi kompetencerne samt ekspertisen til at udvælge de mest attraktive aktiver.