Forskellen fra danske anparter

Masseanparter i unikke ejendomme

Den danske lovgivning inden for anpartsinvesteringer har medvirket til, at ejendomsfonde på anparter ligger i prisklassen fra 10 til 100 mio. kr., hvorimod ejendommene, der handles i Tyskland, ligger i prisklassen fra 200 mio. kr. til 5 mia. kr. Denne prisforskel muliggør, at der i Tyskland kan investeres i særdeles attraktive gågadeejendomme og shoppingcentre i større tyske metropoler samt centralt beliggende kontorejendomme. Via ValueBuilding får danske investorer mulighed for at investere i ellers uopnåelige ejendomme.

Ingen skattetænkning

I Danmark er investering i anparter ofte forbundet med skattemæssige fordele. Ved investeringer i tyske anparter er der ikke mulighed for at foretage skattemæssige fradrag i indkomsten for en dansk investor. Investering i tyske anparter skal i stedet ses som en god, sikker og langsigtet investering i attraktive ejendomsfonde med positiv drift, som handles under deres reelle markedsværdi.

Sikre projekter

Tyske anpartsfonde låner en mindre del af projektsummen end et dansk projekt gør. Typisk udgør fremmedkapitalen i et tysk projekt 50%, hvor den i et dansk projekt udgør 80% eller mere. Det betyder, at de tyske anpartsfonde er bedre sikret mod udsving på de finansielle markeder. Alt i alt er tyske anpartsfonde mere sikre end de danske