Stort likvidt marked

Det tyske marked for anparter i eksisterende fonde er meget stort. Der er ca. 4.800 fonde listet via Børsen i Hamborg og ca. 10.000 fonde i markedet, hvoraf størstedelen er ejendomsfonde. Med en volumen på over EUR 400 mia. er markedet, totalt set svarende til den samlede cirkulerende mængde af danske realkreditobligationer målt på pålydende værdi.

En ValueBuilding-investering gør det muligt at investere i de bedste ejendomme til den billigste pris, og er samtidig en investering, der kan afhændes igen, når det ønskes. ValueBuilding ApS foretager handler primært via Børsen i Hamborg.

ValueBuilding er en meget likvid ejendomsinvestering. Inden for de sidste 8 år har ansatte hos ValueBuilding ApS formidlet handler for ca. 500 mio. kroner.

ValueBuilding ApS har indgået et samarbejde med Fondsbörse Deutschland Beteligungsmakler AG, som driver handelsplatformen www.zweitmarkt.de, der er den førende platform for handel med brugte anparter i Tyskland.

Fondsbörse Deutschland Beteligungsmakler AG er underlagt tilsyn og kontrol af Børsen i Hamborg og ejes med 82% af børserne i München, Hannover og Hamborg.

 

Det tyske anpartsmarked er attraktivt, fordi det på nuværende tidspunkt er et nichemarked for kendere. Derfor er der gode muligheder for at opnå rabatter og foretage gode handler – hvis man vel at mærke kender markedet.

Markedet for anparter kan med sine 4.800 meget forskellige fonde virke uoverskueligt for udenforstående, og dette er en af grundene til, at markedet er undereksponeret. ValueBuilding ApS har – som den eneste danske udbyder – specialiseret sig i handel med ejendomsfonde på det tyske marked.

Hos ValueBuilding ApS kender vi de gode fonde, og ved hvilke nøgletal, der gør en fond bedre end andre. Vi udvælger ValueBuilding-aktiver efter en grundig analyse af ejendommenes historiske performance, aktuelle situation og værdistigningspotentiale. Vi kortlægger investors behov samt risikoprofil og herudfra skræddersys investeringsprodukter, der optimerer porteføljen og spreder risikoen.