Udvælgesprocessen

Med mere end 14 års erfaring på det store og komplekse tyske anpartsmarked har personerne bag ValueBuilding ApS udviklet en skarp, meget selektiv og kvalitetssikker udvælgelsesprocedure, hvor de ”rigtige” ejendomsfonde håndplukkes.

Udvælgelsesprocessen foregår i følgende fire trin:

Overvågning af markedet

ValueBuilding ApS følger løbende mellem 150 og 200 fonde, som vi kender, og som vi – på baggrund af mere end 14 års erfaringer – ved, driver solide fonde med gode ejendomme.

Screening af interes­sante fonde

Når der udbydes anparter i solide fonde, foretages en indledende screening af beliggenhed, lejerprofil og ejendomstype.

Analyse

Hvis beliggenheden, lejerprofilen og ejendomstypen er godkendt, igangsættes en dybdegående analyse af fonden. Vi benytter et avanceret internt analyseværktøj til at foretage analysen.

Godkendelse

Hvis fonden lever op til de skrappe kvalitetskrav, godkendes fonden. Det betyder, at vi anbefaler den over for investorer, og indkøber den eventuelt i et ValueBuilding-aktieselskab