Handel med aktier

For at få fuld fordel af den store rabat på egenkapitalen, når ejendommene måles til markedsværdi, skal man ved en investering i et ValueBuilding-selskab kalkulere med en investeringshorisont på op til 10 år.

Ønsker man, som investor, at sælge sine aktier i denne periode kan det ske ved at henvende sig til ValueBuilding ApS som kan hjælpe med dette.

Det er også muligt at investere i aktier i allerede eksisterende ValueBuilding-selskaber, såfremt en aktionær ønsker at sælge sine aktier. Aktierne prissættes på baggrund af udbud og efterspørgsel.

Ved såvel køb som salg af aktier, kan dette foregå med assistance fra ValueBuilding ApS.

Ønsker du at høre mere omkring mulighederne for køb og salg, er du velkommen til at kontakte os her.